РАЗПОЗНАВАНЕ.

ОДОБРЯВАНЕ.

ПОДОРЯВАНЕ.

Авиационскаут-коучингът е свързана с практиката концепция за обучение, специално разработена за изискванията на ръководителите и процесите на промяна в логистичната индустрия.

На три етапа ние Ви водим и придружаваме в екип към целенасочена осъзнатост и по този начин към оптимизиране на работните и фирмените процеси във вашата лична среда. При условие, че искате да промените себе си, за да постигнете по-добре целите си.

ТРИТЕ ЕТАПА НА КОУЧИНГ-ПРОЦЕСА

01

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМНИТЕ ОБЛАСТИ

Заедно ще анализираме ежедневната работна ситуация и като екип ще разкрием проблемни области в рамките на съществуващите процеси на работа, мислене и решаване на проблеми.

02

ПРИЕМАНЕ НА ПРОБЛЕМА

Чрез активното идентифициране на проблемните области, ние ги осъзнаваме. Така можем ясно да дефинираме нередности, проблеми, както и техните преки последици върху личната среда.

03

ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ

Заедно ще разработим нови, индивидуални модели на мислене и действие. Ние ще разграждаме работни и мотивационни блокади, ще изследваме възможността за промяна в ежедневната ни работна среда и ще активираме нашите творчески умения. Ще увеличим уменията за решаване на проблеми както и общата работоспособност.


Пътят за Вашия успех сега е свободен.