"Една от целите на моята работа е оптималната връзка между хората и възможностите.""

Кристиан Стошек,
Управител на Авиационскаут ГмбХ"One of the key goals of my work is bringing people and opportunities together in the best possible way."

Christian Stoschek,
Managing Director of Aviationscout GmbH

ОПИТ И РЕЗУЛТАТИ.

ПРЕЖИВЯВАНИЯ И УСПЕХИ.

От близо 35 години се чувствам свързан със света на летищната логистика с любопитство, ноу-хау и страст. Това не на последно място се дължи на очарованието на въздушния транспорт и сътрудничеството с много различни хора - най-важният ресурс в процеса на създаване на стойност.

Опитът ми обхваща областта на контрола на въздушното движение, както и различни управленски задачи в областта на управлението на международни авиокомпании и летища. Това обхваща от създаването на обслужващи организации до проекти за реорганизация и преструктуриране в топ мениджмънта на международни, известни авиационни и летищни компании.
Дългогодишната практика в областта на летищния и авиационен бизнес, както и опитът в преструктурирането и развитието на компаниите за услуги, са също така основата на задълбочена експертиза в европейския пазар на авиокомпании и летищна логистика.

От 2005 г. подпомагам като независим консултант в различни проекти в областта на летищната логистика, както и в стратегическото управление на аерогари, летища и авиокомпаниите в цяла Европа.

Aviation VR Training Hub

Video Case Study Munich Airport

Innovative Ausbildung - New Economy meets Old Economy